Er stemmen klar til valgkamp?

En politisk valgkamp er hårdt arbejde for stemmen. Den skal holde taler, mødes med vælgere, være en medspiller i samtaler og møder. Det skal den være i form til, hvis den skal klare flere ugers intensiv belastning.
Samtidig afslører stemmen dine intentioner og din personlighed. Modtageren får hurtigt et indtryk af personen bag stemmen – et indtryk som kan skabe tillid, afstand eller modstand og tillægge den politiske kandidat forskellige grader af troværdighed.

Det kræver tre teknikker:

1. Stemmen skal blive ved med at være sund og stærk, så hæshed og trætte stemmelæber ikke
lægger en begrænsning på, hvornår, hvor længe og hvor kraftigt, man kan tale.

2. Udtrykket i stemmen er det der holder publikums interesse fanget. Her er der brug for at kunne
variere tempo, toneleje og volumen, lægge vægt på nøgleord og bruge pauserne aktivt for at give
det politiske budskab vægt.

3. I en debat eller politisk tale skal der også være styr på sproget og sætningerne, argumenterne,
strukturen og formidlingen af den politik, man står for.

Og de tre ting hænger sammen. Er stemmen stærk og sund bliver det nemmere og mere naturligt at variere udtrykket og dermed give argumenterne og ordene den nødvendige vægt. Det opbygger kandidatens troværdighed og autenticitet, så vedkommende fremstår tillidsvækkende og engagerende.

Omvendt går det, hvis bare én af de tre teknikker svigter. Er stemmen hæs, kan man kun tale svagt eller være nødt til at presse stemmen. Udtrykket bliver vagt og karakterløst, og det bliver derfor svært at komme igennem med sine politiske holdninger.

Gennemslagskraften opstår, når de tre teknikker virker sammen. Målet er at få budskabet til at lyde
overbevisende, og midlet ligger i stemmebrugen.

Hvordan kan jeg hjælpe dig med at få din stemme i form?